top of page
Team coaching
Spelers van het rugby

Team performance 

De aantrekkingskracht van een bedrijf komt, net als bij mensen, van binnenuit. Daarom zijn medewerkers de drijvende kracht achter de uitstraling en aantrekkelijkheid van het bedrijf. Met als basis een sterk team dat een duidelijke missie omarmt waarin ieders talenten, motivaties en competenties optimaal benut worden.  

Door talentmanagement en competentiebeheer aan elkaar te koppelen kunnen medewerkers succesvoller ontwikkelen. Competentiebeheer biedt richting voor het gewenste gedrag om een organisatie succesvol te maken, terwijl talentmanagement mensen met passie en gedrevenheid laat werken.

 

Tijdens teamtrainingen creëren we meer onderling begrip waardoor de samenwerking wordt versterkt. De betrokkenheid neemt toe omdat medewerkers talentgericht in worden gezet.

Team Coaching

'De weg naar snelheid en daadkracht'

3 stappen naar duurzaam succes

Work foto

Hoe meten we?

Doormiddel van de TMA Methode (talent en motivatie analyse) maken we een objectieve en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en competenties. TMA is een online tool die in een persoonlijk gesprek met een gecertificeerd specialist wordt teruggekoppeld en onderbouwd.

De kandidaat krijgt hiervan een uitgebreide rapportage die als vertrekpunt dient om verder te ontwikkelen.

The golden match

De perfecte match tussen mens en organisatie ontstaat wanneer de gevraagde competenties naadloos aansluiten op het talent en gedrag van de medewerker.

Dit wordt nog eens bekrachtigd wanneer de missie van het bedrijf en die van de medewerker op een lijn liggen.   

Golden match

Een bedrijf is zo succesvol als zijn werknemers.

bottom of page